You are here: Hem -  MBT Sandaler -  MBT Koshi

Posted on: 2015-02-06 10:26:50

Globaliseringen avhandling skriver Guillen, hävdar att spridningen av utländska multinationella företag kommer att tvinga en konvergens av företagsstyrningsmodeller till stor del på aktieägaren centrerad amerikanska modellen. Myck...

Fortsätt läsa